SONCAS

Modernizacja roku

W roku 2003 odbyła się kolejna edycja konkursu "Modernizacja roku" pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej - Aleksandra Kwaśniewskiego.
Edycja dotyczyła inwestycji oddanych do użytku w roku 2002.
Do konkursu została zgłoszona modernizacja starej bazy zabiegowej przy sanatorium IRENA w Połczynie-Zdroju według projektu mgr inż. Włodzimierza Pilarza oraz koncepcji architektonicznej i wystroju wnętrz autorstwa szczecińskiego architekta dr inż. arch. Wojciecha Bala.
Spośród blisko 300 zgłoszonych do konkursu obiektów, do ścisłego finału zakwalifikowano 68, wśród których znalazła się wymieniona wcześniej baza zabiegowa.
W finale, inwestycja uzyskała tytuł Modernizacji Roku 2002 w kategorii budynków lecznictwa i użyteczności publicznej.
Jest to niemałe wyróżnienie dla firmy SONCAS, która była wykonawcą tejże modernizacji.
W uzasadnieniu werdyktu podano wysoką jakość i estetykę wykonanych robót, co plasuje bazę zabiegową Sanatorium IRENA w Połczynie-Zdroju na pierwszym miejscu w Polsce wśród obiektów tego typu.
Można powiedzieć, że para prezydencka na stałe wpisała się w historię obiektu sanatoryjnego IRENA. W roku 1996 Pani Prezydentowa osobiście otwierała wyremontowaną i zmodernizowaną przez firmę SONCAS, część hotelową sanatorium przylegającą bezpośrednio do nagrodzonej bazy zabiegowej.Wyróżnienie w VIII edycji
konkursu "PLATYNOWE WIERTŁO" 

 

Na zdjęciach Pan Jacek Grzelec - kierownik d/s technicznych,
przedstawiciel Firmy "SONCAS"


 

 

PSP nr 1 w Połczynie Zdroju
serdecznie dziękuje firmie
"SONCAS"
za wsparcie finansowe

 


"Irena" nagrodzona

W ubiegły piątek na Zamku Królewskim w Warszawie rozdano nagrody i wyróżnienia w VII Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku" organizowanym przez Targi Pomorskie S.A i Stowarzyszenie Konserwatorów zabytków przy wsparciu Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod patronatem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Komisja konkursowa, której przewodniczył profesor Adam Podhorecki, odwiedziła kilkadziesiąt miejsc w Polsce i dokonała oceny ponad 300 zgłoszonych do konkursu prac. Spośród nich, do szerokiego finału zakwalifikowano 64. Realizatorzy tych inwestycji zostali zaproszeni na Zamek Królewski.
- Ocena nie była łatwa i prosta - powiedział do w czasie wręczenia nagród Roman Pikuła, komisarz Konkursu. - Bo przecież najmniejszy nawet obiekt, kiedyś zniszczony, a dziś znów ładny i funkcjonalny, to dowód dbałości o narodowy majątek. To także dowód umiejętności podejmowania trudnych decyzji i mądrego wydawania pieniędzy przez inwestorów.
Wśród zaproszonych byli inwestorzy i realizatorzy z naszego województwa. Komisja konkursowa przyznawała tytuły Modernizacja Roku 2002 i wyróżnienia w dziesięciu kategoriach. W kategorii Obiekty Kultury, Sportu, Zdrowia i Rekreacji tytuł Modernizacja Roku 2002 otrzymała modernizacja bazy hotelowo-zabiegowej Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Irena w Połczynie Zdroju.
W starych murach uzdrowiska stworzono najnowocześniejszy w Polsce Zakład Przyrodoleczniczy - stwierdzono w uzasadnieniu. Pamiątkowe statuetki z godłem promocyjnym otrzymali: inwestor - Uzdrowisko Połczyn S.A., autor projektu - Wojciech Bal ze Szczecina i wykonawca firma Soncas z Połczyna Zdroju.
- Ta modernizacja stawia połczyńskie Uzdrowisko na czołowym miejscu w kraju - stwierdził wręczając statuetki Edward Szymański, minister z Kancelarii Prezydenta. - To również dowód na to, że nawet w tak trudnych dla uzdrowisk czasach, istnieje możliwość wprowadzania zmian zdecydowanie podwyższających standard usług.
Nagrodzony obiekt jest częścią składową Zakładu Irena Centrum.
- Gdy przystępowaliśmy do realizacji zadania niewielu wierzyło, że się uda - twierdzi Edward Sak, prezes Uzdrowiska. - My jednak widzieliśmy szansę, której nie wolno było zaprzepaścić.
Od pomysłu do realizacji droga była długa. Przede wszystkim trzeba było zdobyć środki na dość kosztowną realizację. Uzdrowisko chciało nie tylko uratować niszczejący zabytek, ale wyposażyć go w najnowocześniejsze urządzenia.
- Przekonywanie nieprzekonanych trwało długo - wspomina Edward Sak. - Ale warto było.
Dziś zmodernizowany obiekt jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce Zakładów Przyrodoleczniczych. Kuracjusze z Ireny korzystają z niego bez konieczności wychodzenia z bazy hotelowej. Dzięki temu system "łóżko-wanna-łóżko" już funkcjonuje we wszystkich zakładach uzdrowiska. Dostrzegła to także komisja konkursowa.
- Ulokowanie funkcji leczniczej w obiekcie zabytkowym to doskonały pomysł - twierdził w czasie uroczystości Janusz Mróz ze Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. - To idealne połączenie historii z nowoczesnością.
W przypadku modernizacji "Ireny" liczyło się również wykonanie.
- Po mistrzowsku w starych murach ulokowano nową funkcję - twierdził wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Wiesław Szymański. - To zasługa wykonawcy i nadzoru inwestorskiego. Dzięki temu stare wygląda jak nowe nic nie tracąc z wartości historycznej.
Firma Soncas z Połczyna Zdroju Jerzego Chodubskiego wykonywała wiele prac na rzecz Uzdrowiska Połczyn. Nagroda w tegorocznym konkursie jest świadectwem jakości jej działań.

Na zdjęciach:
Centrum - nagrodzony obiekt w całej krasie
Modernizacja roku 1 - Edward Sak, prezes Uzdrowiska Połczyn odbiera statuetkę z rąk ministra Edwarda Szymańskiego
Modernizacja roku 2 - statuetkę z rąk komisarza konkursu Romana Pikuły odbiera Jerzy Chodubski z firmy Soncas z Połczyna Zdroju

Tekst i fot.: Ryszard Bańka - Kurier Szczeciński18 grudzień 2003 r. (nr 246)

"Irena" robi wrażenie
Złoty kurort

NIEDAWNO w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego prezes Uzdrowiska Połczyn SA Edward Sak odebrał z rąk przedstawiciela ogólnopolskiego dwutygodnika, „Profile" prestiżowe wyróżnienie „Złota Kielnia z Różą".
- „Złota Kielnia z Różą" to drugie wyróżnienie za modernizację ZŁU Irena - poinformował Edward Sak, prezes Uzdrowiska. – Pierwsze otrzymaliśmy na Zamku Królewskim z rąk ministra z Kancelarii Prezydenta Edwarda Szamańskiego w Warszawie, gdzie w ogólnopolskim konkursie zdobyliśmy tytuł „Modernizacja Roku 2002".
Kompleks hotelowy i Zakład Przyrodoleczniczy Ireny robią wrażenie.
Goście mieszkający i tu korzystający z zabiegów podkreślają wyjątkową dbałość w wykonaniu prac remontowych oraz znakomitą funkcjonalność obiektu. Można zaryzykować twierdzenie, że jest to jeden z najnowocześniejszych kompleksów lecznictwa w uzdrowiskach polskich.
Autorem pomysłu adaptacji istniejących pomieszczeń i nadbudowy jest Edward Sak, z zawodu inżynier budownictwa. Jego pomysł na desce kreślarskiej opracował architekt Wojciech Bal, a mistrzowskim wykonaniem popisała się firma Soncas z Połczyna Zdroju. „Złota Kielnia z Różą" jest kolejnym potwierdzeniem zasadności modernizacji i doskonałej jakości wykonania.
 


Statuetka dla Połczyna

WARSZAWA. W piątek na Zamku Królewskim w Warszawie rozdano nagrody i wyróżnienia w VII Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku" organizowanym przez Targi Pomorskie SA i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków przy wsparciu prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz głównego inspektora nadzoru budowlanego pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Komisja konkursowa, której przewodniczył profesor Adam Podhorecki, odwiedziła kilkadziesiąt miejsc w Polsce i dokonała oceny ponad 300 zgłoszonych do konkursu prac. Spośród nich, do szerokiego finału zakwalifikowano 64. Realizatorzy tych inwestycji zostali zaproszeni na Zamek Królewski.
- Ocena, nie była łatwa i prosta - powiedział w czasie wręczenia nagród Roman Pikuła, komisarz konkursu. - Bo przecież najmniejszy nawet obiekt, kiedyś zniszczony, a dziś znów ładny i funkcjonalny, to dowód dbałoś o narodowy majątek. To także dowód umiejętności podejmowania trudnych decyzji i mądrego wydawania pieniędzy przez inwestorów
Wśród zaproszonych byli inwestorzy i realizatorzy z naszego województwa. Komisją konkursowa przyznawała tytuły Modernizacja Roku 2002 i wyróżnienia w dziesięciu kategoriach, a nagrodę specjalną przyznał prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Nagrodę tę odebrała Barbara Nowak, burmistrz Połczyna-Zdroju za modernizację śródmieścia. Ostatnio na połczynskiej starówce zaszły istotne zmiany: wymieniono nawierzchnię ulic, na niektórych ponownie pojawił się bruk, zmieniono małą architekturę na ulicach Moniuszki, Grunwaldzkiej i 5 Marca (z placami przykościelnymi). Do statuetki dołączona była deklaracja przekazania 10 tysięcy złotych na dalsze prace.
- To jedyna nagroda z tzw. załącznikiem - żartował wręczając statuetkę wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa Wiesław Szczepański - Liczymy na to, że w cudowny sposób nastąpi ich rozmnożenie i bez przeszkód wykonacie swoje zamierzenia.
W kategorii Obiekty Kultury, Sportu, Zdrowia i Rekreacji tytuł Modernizacja Roku 2002 otrzymała modernizacja bazy hotelowo-zabiegowej Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego „Irena" w Połczynie Zdroju.
W starych murach uzdrowiska stworzono najnowocześniejszy w Polsce Zakład Przyrodoleczniczy - stwierdzono w uzasadnieniu. Pamiątkowe statuetki z godłem promocyjnym otrzymali: inwestor - Uzdrowisko Połczyn S.A., autor projektu - Wojciech Bal ze Szczecina i wykonawca - firma Soncas z Połczyna Zdroju.
- Ta modernizacja stawia połczyńskie uzdrowisko na czołowym miejscu w kraju - stwierdził wręczając statuetki "Edward Szymański, minister z Kancelarii Prezydenta. - To również dowód na to, że nawet w tak trudnych dla uzdrowisk czasach, istnieje możliwość wprowadzania zmian zdecydowanie podwyższających standard usług.
Wśród modernizacji, które byty oceniane w szerokim finale i otrzymały certyfikaty potwierdzające ich jakość byty jeszcze: modernizacja Gimnazjum w Połczynie Zdroju; adaptacja przejazdu Bramy Wolińskiej w Goleniowle na Centrum Informacji Turystycznej oraz na salę historii miasta; termorenowacja, remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kopernika 14-17 w Węgorzynie, będącego własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka z Łobza oraz Odbudowa starej części budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanach. Ta ostatnia modernizacja otrzymała wyróżnienie w kategorii Budynki Użyteczności Publicznej. Inwestor - Urząd Miejski w Dobrzanach, autor projektu - Ewa Cieślukowska ze Szczecina i wykonawca - firma Kielart ze Szczecina odebrali specjalne dyplomy. 

Na zdjęciu:
Ze statuetkami Modernizacja Roku stoją (od lewej): Jerzy Chodubski - wykonawca Soncas, Wojciech Bal - projektant, Edward Sak - prezes Uzdrowiska Połczyn S.A., inwestor

Tekst i fot: Ryszard BAŃKA

 

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

 
  Prawie jak w Qingdao

Jak co roku lipcowe zmagania załóg Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o mistrzowskie tytuły były połączone z tradycyjnymi Regatami o Błękitną Wstęgę ...
                                            >>>
 
     
 

Złoto po raz czwarty!

U wybrzeży Sopotu odbyły się w dniach 1-5 lipca mistrzostwa świata jachtów klasy Micro - Toyota 2008 Micro CIass World Championship.

                                            >>>

 
 

strona główna | o firmie | nagrody | realizacje | współpraca | sport | kontakt             

 
                        Copyright © Soncas 2008-2019