Soncas

2003

Modernizacja roku

W roku 2003 odbyła się kolejna edycja konkursu „Modernizacja roku” pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej – Aleksandra Kwaśniewskiego.

Edycja dotyczyła inwestycji oddanych do użytku w roku 2002.

Do konkursu została zgłoszona modernizacja starej bazy zabiegowej przy sanatorium IRENA w Połczynie-Zdroju według projektu mgr inż. Włodzimierza Pilarza oraz koncepcji architektonicznej i wystroju wnętrz autorstwa szczecińskiego architekta dr inż. arch. Wojciecha Bala.

Spośród blisko 300 zgłoszonych do konkursu obiektów, do ścisłego finału zakwalifikowano 68, wśród których znalazła się wymieniona wcześniej baza zabiegowa.

W finale, inwestycja uzyskała tytuł Modernizacji Roku 2002 w kategorii budynków lecznictwa i użyteczności publicznej.

Jest to niemałe wyróżnienie dla firmy SONCAS, która była wykonawcą tejże modernizacji.
W uzasadnieniu werdyktu podano wysoką jakość i estetykę wykonanych robót, co plasuje bazę zabiegową Sanatorium IRENA w Połczynie-Zdroju na pierwszym miejscu w Polsce wśród obiektów tego typu.

Można powiedzieć, że para prezydencka na stałe wpisała się w historię obiektu sanatoryjnego IRENA. W roku 1996 Pani Prezydentowa osobiście otwierała wyremontowaną i zmodernizowaną przez firmę SONCAS, część hotelową sanatorium przylegającą bezpośrednio do nagrodzonej bazy zabiegowej.


Statuetka dla Połczyna

WARSZAWA. W piątek na Zamku Królewskim w Warszawie rozdano nagrody i wyróżnienia w VII Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku” organizowanym przez Targi Pomorskie SA i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków przy wsparciu prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz głównego inspektora nadzoru budowlanego pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Komisja konkursowa, której przewodniczył profesor Adam Podhorecki, odwiedziła kilkadziesiąt miejsc w Polsce i dokonała oceny ponad 300 zgłoszonych do konkursu prac. Spośród nich, do szerokiego finału zakwalifikowano 64. Realizatorzy tych inwestycji zostali zaproszeni na Zamek Królewski.

– Ocena, nie była łatwa i prosta – powiedział w czasie wręczenia nagród Roman Pikuła, komisarz konkursu. – Bo przecież najmniejszy nawet obiekt, kiedyś zniszczony, a dziś znów ładny i funkcjonalny, to dowód dbałoś o narodowy majątek. To także dowód umiejętności podejmowania trudnych decyzji i mądrego wydawania pieniędzy przez inwestorów.

Wśród zaproszonych byli inwestorzy i realizatorzy z naszego województwa. Komisją konkursowa przyznawała tytuły Modernizacja Roku 2002 i wyróżnienia w dziesięciu kategoriach, a nagrodę specjalną przyznał prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Nagrodę tę odebrała Barbara Nowak, burmistrz Połczyna-Zdroju za modernizację śródmieścia. Ostatnio na połczynskiej starówce zaszły istotne zmiany: wymieniono nawierzchnię ulic, na niektórych ponownie pojawił się bruk, zmieniono małą architekturę na ulicach Moniuszki, Grunwaldzkiej i 5 Marca (z placami przykościelnymi). Do statuetki dołączona była deklaracja przekazania 10 tysięcy złotych na dalsze prace.

– To jedyna nagroda z tzw. załącznikiem – żartował wręczając statuetkę wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa Wiesław Szczepański – Liczymy na to, że w cudowny sposób nastąpi ich rozmnożenie i bez przeszkód wykonacie swoje zamierzenia.

W kategorii Obiekty Kultury, Sportu, Zdrowia i Rekreacji tytuł Modernizacja Roku 2002 otrzymała modernizacja bazy hotelowo-zabiegowej Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego „Irena” w Połczynie Zdroju.
W starych murach uzdrowiska stworzono najnowocześniejszy w Polsce Zakład Przyrodoleczniczy – stwierdzono w uzasadnieniu. Pamiątkowe statuetki z godłem promocyjnym otrzymali: inwestor – Uzdrowisko Połczyn S.A., autor projektu – Wojciech Bal ze Szczecina i wykonawca – firma Soncas z Połczyna Zdroju.

– Ta modernizacja stawia połczyńskie uzdrowisko na czołowym miejscu w kraju – stwierdził wręczając statuetki „Edward Szymański, minister z Kancelarii Prezydenta. – To również dowód na to, że nawet w tak trudnych dla uzdrowisk czasach, istnieje możliwość wprowadzania zmian zdecydowanie podwyższających standard usług.
Wśród modernizacji, które byty oceniane w szerokim finale i otrzymały certyfikaty potwierdzające ich jakość byty jeszcze: modernizacja Gimnazjum w Połczynie Zdroju; adaptacja przejazdu Bramy Wolińskiej w Goleniowle na Centrum Informacji Turystycznej oraz na salę historii miasta; termorenowacja, remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kopernika 14-17 w Węgorzynie, będącego własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka z Łobza oraz Odbudowa starej części budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanach. Ta ostatnia modernizacja otrzymała wyróżnienie w kategorii Budynki Użyteczności Publicznej. Inwestor – Urząd Miejski w Dobrzanach, autor projektu – Ewa Cieślukowska ze Szczecina i wykonawca – firma Kielart ze Szczecina odebrali specjalne dyplomy.

Na zdjęciu:
Ze statuetkami Modernizacja Roku stoją (od lewej): Jerzy Chodubski – wykonawca Soncas, Wojciech Bal – projektant, Edward Sak – prezes Uzdrowiska Połczyn S.A., inwestor

Tekst i fot: Ryszard BAŃKAWyróżnienie w VIII edycji
konkursu „PLATYNOWE WIERTŁO”